PRAWO ODSTĄPIENIA


Stosownie do art. 52 i kolejnych włoskiego Kodeksu Cywilnego, jeżeli jesteś Konsumentem, przysługuje Ci prawo odstąpienia od umowy zakupu. W każdym przypadku możesz skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, bez ponoszenia jakiejkolwiek kary z tego tytułu i bez obowiązku podawania przyczyny.

Z prawa tego należy skorzystać w terminie 20 (dwadzieścia) dni, licząc od:

a) w przypadku świadczenia Usług - od dnia zawarcia umowy;                                                      
b) w przypadku sprzedaży Produktów - od dnia, w którym ty lub osoba trzecia, inna niż przewoźnik i przez ciebie wskazana, fizyczne wchodzi w posiadanie Produktów;                                                                    
c) w przypadku kilku Produktów zamówionych w ramach jednego Zamówienia i dostarczanych oddzielnie, od dnia, w którym ty lub osoba trzecia, inna niż przewoźnik i przez Ciebie wskazana, fizycznie wchodzi w posiadanie ostatniego z dostarczonych Produktów;                                                                
d) w przypadku dostawy Produktu składającego się z kilku partii lub części - od dnia, w którym ty lub osoba trzecia, inna niż przewoźnik i przez Ciebie wskazana, fizycznie wchodzi w posiadanie ostatniej partii lub części;  
e) w przypadku ewentualnych umów na okresową dostawę produktów przez określony czas - od dnia, w którym ty lub osoba trzecia, inna niż przewoźnik i przez Ciebie wskazana, fizycznie wchodzi w  posiadanie pierwszego z Produktów;                     
f) w przypadku dostawy treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo przesłać do nas informację zawierającą jednoznaczne i jasno wyrażone oświadczenie o swojej decyzji, które należy wysłać na adres:

Zwykłą pocztą na adres:

BegA srl
Strata Statale 11, km 331
36053 Gambellara (VI)
Włochy

lub

zwykłą pocztą mailową na adres info@maanta.pl

Po skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy należy zwrócić dostarczony produkt w terminie 20 (dwadzieścia) dni od momentu poinformowania o swojej decyzji o odstąpieniu.

Ze względu na nieprzekraczalny termin, towar jest uwzględniany za zwrócony w dniu jego dostarczenia na pocztę/do kuriera przyjmującego.

Zakupione Produkty, które zamierza się zwrócić, należy odesłać na ten sam adres, o którym wyżej:

BegA srl
Strata Statale 11, km 331
36053 Gambellara (VI)
Włochy

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

Produkt należy zwrócić w oryginalnym opakowaniu, musi być czysty i w idealnym stanie. Kompletny stan produktu, który ma zostać zwrócony, jest podstawowym warunkiem skorzystania z prawa odstąpienia od umowy. Nie przyjmujemy do zwrotu towarów uszkodzonych, muszą one być utrzymane w idealnym stanie i/lub przechowane z zachowaniem należytej staranności. Nie będą również akceptowane produkty uszkodzone przez zastosowane na nich detergenty/dodatki do czyszczenia itp. lub produkty uszkodzone wskutek braku doświadczenia w ich obsłudze.

Prosimy włożyć otrzymaną kopię dokumentu dostawy do opakowania produktu.

Kupujący ponosi ryzyko transportu związane ze zwrotem produktów, podobnie jak koszty niezbędne w przypadku produktów podlegających zwrotowi.

Z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych wyżej przypominamy, że kupujący ponosi odpowiedzialność za obniżenie wartości produktów, wynikające z ich przenoszenia w sposób inny niż to konieczne w celu ustalenia ich charakteru, właściwości i funkcjonowania.

Po zweryfikowaniu stanu zwróconego produktu i zgodności z pozostałymi warunkami wskazanymi powyżej, nastąpi zwrot pełnej kwoty zapłaconej za produkty podlegające zwrotowi, w terminie nie przekraczającym 20 (dwadzieścia) dni od daty otrzymania produktu, tą samą metodą płatności, która została wykorzystana podczas składania zamówienia.

W każdym przypadku możemy zablokować zwrot kosztów do momentu otrzymania zwróconych produktów lub do czasu przesłania potwierdzenia ich wysłania.

Z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych wyżej przypominamy, że nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu dodatkowych kosztów, jeżeli został wyraźnie wybrany inny sposób dostawy, odmienny od tańszego sposobu przez nas oferowanego. Nie zostaną zwrócone dodatkowe koszty, które ponosi klient, a zatem będzie on zobowiązany do ich zapłacenia, w przypadku dostawy z płatnością gotówką przy odbiorze.

Prosimy pamiętać o tym, że skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy jest wykluczone w następujących przypadkach:

  • w przypadku świadczenia Usług (na przykład w przypadku montażu, konserwacji Produktów itp., jeżeli są przez nas przewidziane) po całkowitym zrealizowaniu Usługi, w przypadku, kiedy jej wykonanie rozpoczęło się za twoją wyraźną zgodą, wiedząc od tej chwili, że w tym przypadku tracisz prawo do odstąpienia od umowy po kompletnym zrealizowaniu przez nas umowy;
  • w przypadku dostawy Produktów lub świadczenia Usług, których cena jest zależna od wahań na rynku finansowym, których nie jesteśmy w stanie kontrolować i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia od umowy;
  • w przypadku dostawy produktów pakowanych wykonywanych pod wymiar lub wyraźnie spersonalizowanych;
  • w przypadku dostawy Produktów, które mogą ulec zniszczeniu lub szybko wygasa termin ich ważności;
  • w przypadku dostawy Produktów zaplombowanych, które nie podlegają zwrotowi ze względów higienicznych lub związanych z ochroną zdrowia, a które zostały otwarte po dostarczeniu
  • w przypadku dostawy Produktów, które po dostarczeniu są ze względu na swój charakter nierozłącznie połączone z innymi towaramiw przypadku wyraźnego zażądania naszej wizyty oraz naszych operatorów
  • w celu wykonania pilnych prac naprawczych lub konserwacyjnych, jeżeli są przez nas świadczone. Jeżeli przy okazji takiej wizyty mielibyśmy świadczyć usługi dodatkowe do tych, które zostały wyraźnie zamówione lub dostarczyć Produkty inne od części zamiennych niezbędnych dla celów wykonania konserwacji lub naprawy, prawo odstąpienia ma zastosowanie do tych Usług lub Produktów dodatkowych
  • Przypadki te obejmują na przykład wszystkie nasze Produkty podlegające spersonalizowaniu, edycje limitowane, specjalne lub sezonowe.


Przypominamy również, że odstąpienie od umowy powoduje wygaśnięcie umowy pomiędzy tobą i naszą firmą, za wyjątkiem zobowiązań dotyczących zwrotu Produktów i zwrotu kosztów oraz wszelkich pozostałych zobowiązań wskazanych wyżej, a także wypowiedzenia wszelkich umów dodatkowych.

Produkt dodany do listy życzeń